Reklamlar ve İdeoloji: Bilboard ve İnternet Reklamlarını Gösterge Bilimsel Açıdan Yeniden Okumak

Feyza ÜNLÜ

Özet


Günümüzde reklamlar özellikle de billboard ve internet reklamları; anlam üretimini ve anlamın var olan sistem içinde dolaşımını sağlayarak, genel anlamda rızanın üretilmesine katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca reklam, kapitalist sistemin temelinde yer alan değerlerin meşrulaştırılması ve yepyeni bir ideolojik anlayışın yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada reklamlar tüketim toplumunda yer alan değerlerin yaygınlaştırılmasında önemli bir işlevi olan, gösterge ve sembollerin içinde olduğu sosyo-kültürel bir metin olarak ele alınmıştır. Bu sebeple çalışmada, reklamı ortaya çıkaran tüketim kavramından başlayarak, billboard ve internet reklamlarıyla daha da güçlenen tüketim toplumunun ideolojiye olan etkilerini ve sürekli artış gösteren ideolojik mesajlarını gösterge bilimsel açıdan değerlendirilecektir. Diğer bir deyişle, billboard ve internet reklamlarının içerdiği anlam ve ideoloji kavramları, gösterge bilimsel kapsamda incelenecektir.

Tam Metin:

PDF


Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com