AB Raporları Üzerinden Ak Parti Dönemi Demokratikleşme Politikalarının Analizi

Mahmut BOZAN

Özet


Demokratik rejimlerde kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi şeffaf bir süreç içinde gerçekleşir. Bir sonraki dönemde devleti idare etme yetkisinin alınması, önceki dönemde uygulanan politikaların başarı düzeyi ile yakından ilgilidir. Bu sebeple iktidara talip olan siyasi partilerin kamuoyuna açıkladıkları parti programları ile milli iradeyi temsil etme hakkını kazanan partinin hükümet programı oldukça önemli politika araçları ve siyasi belgelerdir. Ancak uygulamaya konulan kamu politikalarının denetimi ve değerlendirmesi için yalnız başına parlamento yeterli değildir. Başta güçlü bir sivil toplum ve medya olmak üzere ihtisaslaşmış kurumlara ihtiyaç vardır. Ayrıca küresel ölçekte meşruiyeti resmen kabul edilen bir takım uluslararası kuruluşların takip ve değerlendirmeleri de kamu politikalarının sağlıklı değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Türkiye’de kamu politikalarının değerlendirilmesinde bu sayılanlara ilave olarak Avrupa Birliği üyelik sürecinde hazırlanan yıllık değerlendirme raporları da önemli bir fonksiyona sahiptir. Her ne kadar bu raporların objektifliği tartışma konusu olsa da hariçten bir bakışı yansıtması ve raporun kendisinin de eleştiriye açık olması açısından dikkate alınmasını önemli kılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye tarihinde çok partili hayata geçtikten sonra en uzun süredir tek başına iktidar olan AK Parti Hükümetlerinin uyguladığı politikalar, hem parlamentoda güvenoyu alan hükümet programları, hem de bu programların uygulanmasını yakından izleyen Avrupa Komisyonunun yıllık ilerleme raporları üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme, Hükümet Programları ve İlerleme Raporlarının kapsamı ve sektörel çeşitliliği dikkate alınarak sadece demokratikleşme süreci ile sınırlı tutulmuştur. Değerlendirmede açık politika belge ve raporları üzerinden kıyaslama ve analiz yöntemi kullanılacaktır. Benzer şekilde Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların demokratikleşme sürecine ilişkin raporları da yapılan analizde dikkate alınacaktır. Sonuç olarak Türkiye’nin yaklaşık olarak son 15 yıllık sürede demokratikleşmede kat ettiği merhale iç ve dış gözlemlerin örtüşme ve ayrışmaları üzerinden objektif olarak değerlendirilecektir.

Tam Metin:

PDF


Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com