Türkiye’de Siyasal Sistem Tartışmalarında Halkın Bilinç Düzeyi: Google Türkiye Aramaları Üzerine Bir İnceleme

Tuğba YOLCU, A. Aslı SEZGİN

Özet


Türk siyasal sistemi, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında kısa bir süre uygulanan Meclis Hükümeti Sistemi dışında, yakın zamana kadar Parlamenter Sistem şeklinde tanımlanmıştır. Ancak özellikle 1982 Anayasası ile yaratılan güçlü Cumhurbaşkanı ve 2007 yılında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik anayasal değişiklikle birlikte Parlamenter Sistemin temel niteliklerinde değişiklik oluşmuş, günümüzde ise 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasında yeni bir sistem, halk tarafından onaylanmıştır. Geçmişten bu yana sistem konusundaki tartışmaların Başkanlık Hükümet Sistemi etrafında olması sebebi ile toplum içindeki genel yargı, sistemin Başkanlık Sistemi olduğu yönünde olmuştur. Ancak yapılan anayasal değişiklikler incelendiğinde sunulan sistemin Başkanlık Sisteminin temel niteliklerinden ayrı bir sistem olduğu görülmektedir. Zira sunulan yasa değişikliği tasarısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şeklinde olmuştur. Bu çalışmada halkın sisteme yönelik bilinç düzeyini ölçmek amacıyla, Google Türkiye arama motorunda anayasa değişikliğinin meclise sunulduğu 10 Aralık 2016 tarihinden 16 Nisan 2017 tarihine kadar internet kullanıcıları tarafından yapılan aramalar analiz edilecektir. Günümüzde internet teknolojisi hayatımızın her alanına etki etmektedir. Tüm verilerin internet ortamında depolanması, bilgiye anında ve kolayca erişimi olanaklı kılmıştır. Bu nedenle çalışmamızda Türkiye'de en çok kullanılan arama motoru da olan Google Türkiye seçilmiştir. Google Türkiye üzerinden “Başkanlık”, "Başkanlık Sistemi" ve "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" anahtar kelimeleri ile yapılan aramalar analiz edilerek, halkın sistemi nasıl algıladığı ve halkın siyasal bilinç düzeyinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Sistemi belirleyen halkın, sistem konusundaki yaklaşımı, endişeleri ve bilinç düzeyinin belirlenmesi sistemin benimsenmesi açısından önem taşımakta ve bu çalışmanın amacını ve önemini de belirlemektedir.

Tam Metin:

PDF


Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com