Toplumsal Sözleşme Teorileri, İbn Haldun ve İnsan Doğası

Zeynel Abidin KILINÇ

Özet


Bu çalışmada İbn Haldun’un insan doğası anlayışı açıklanıp Hobbes,
Locke ve Rousseau’nun insan doğası anlayışları ile
karşılaştırılmaktadır. Hobbes ve Locke farazi ve sabit insan doğası
anlayışına sahip iken Rousseau kısmen antropolojik ve tarihsel süreçte
değişen insan doğası anlayışına sahiptir. İbn Haldun insan doğası
anlayışını Kur’an ve hadisten elde eder ve daha sonra tarihsel değişim
sürecine yerleştirir. İbn Haldun’un insan doğası anlayışı ile
Rousseau’nunki arasında benzerlik olmakla birlikte önemli farklılıklar
da vardır. Rousseau kısmî gözlemle birlikte esas itibariyle gözlemle
temellendirilmemiş varsayımlara ve felsefi bir konuma bağlı olarak
kavramını kurar. İbn Haldun ise tümüyle bilimsel gözlemle tarihsel
süreç içerisinde insan doğasının değişimini takip eder


Tam Metin:

PDF


Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com