Eğitimli İşgücünde Meslek İntiharı ve Meslek İntiharına Karşı Çözüm Yolları

Aykut GÜNER, Elvan OKUTAN

Özet


Donald W.Cole tarafından meslek intiharı; yaratıcı, girişken, yetenekli, iyi yetişmiş, zeki insanların, aniden kendilerinin işletme içindeki kariyerlerini olumsuz etkileyecek adımlar atmaları olarak tanımlanmaktadır.    

İş hayatında başarılı olan her çalışana karşılık birçoğu kenarda kalmaktadır. İyi bir yönetici olabilecek kişiler, meslek intiharına sürüklenmekte ve bu süreci tersine çevirmek için ne yapmaları gerektiğini bilmemektedir. Diğer boyutuyla yöneticilerde iyi elemanların bozulmakta olduğunu ve işletmeye daha az yararlı hale geldiklerini görmelerine rağmen bu eğilimi değiştirebilmek için ne yapacaklarını bilmemektedir.

Bu çalışmada meslek intiharına neden olan faktörlerin ortaya konması ve bu faktörlerin önlenmesine dair politikaların saptanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda meslek intiharı süreci açıklanmakta, buna neden olan faktörlerle beraber sorunların çözümünü kolaylaştıracak etkenler sıralanmaktadır.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Byham,Tacy and Wellins,Richard(2015), Your first Leadership Job,Wiley,New Jersey.

Cole,Donald(1989),Meslek İntiharı-Yöneticinin Mesleği Nasıl Mahvolur?,İlgi Yayıncılık,(Çev. Yakut Güneri),İstanbul.

Drucker, Peter(2011) Yönetim, Optimist Kitap,(Çev. İlker Gülfidan),İstanbul.

Durkheim, Emile(1893), Toplumsal İşbölümü,Cem Yayınevi.(Çev. Özer Ozankaya),Fransa.

Durkheim,Emile(1897), İntihar, Pozitif Yayıncılık,(Çev.Zühre İlkgelen),Fransa.

Grollman,Earl(1971) Suicide: Preventation,Intervention,Postvention, Boston Beacon Press

Güner, Aykut(2017) Meslek Mahvetme Deneyimi http://www.yonetimdeinsan.com/tr/insan-yonetimi/meslek-mahvetme-deneyimi/ (Erişim Tarihi:12.03.2017)

Herzberg,Frederick(1966), The Motivation to Work,Wiley,NewYork.

Kadılar,Rıza(2014),Yetenekten Lidere, Destek Yayınları,İstanbul.

Likert,Rensis(1961), New Patterns of Management,Haughton Mifflin,NewYork.

Maier, Norman(1965), Psychology in Industry, Haughton Mifflin, NewYork,ss.194-195.

Mayo, Elton(1945), The Social Problems of an Industrial Civilization,Harvard Business School,Boston,ss. 43.

Ouchi,William(1989), Teori Z,İlgi Yayıncılık(Çev.Yakut Güneri),İstanbul.

Pacifico,Carl(1968), Advice for Mismanagers,DaredoThink,Chicago.

Preffer, Jeffrey(2010),Güç: Nasıl Kazanır,Nasıl Elde Tutarsınız?,Mess Yayın No:613(Çev.İdil Çetin-Zülfü Dicleli),İstanbul,ss.109.

Taylor,David(2014),Başarıya Uzanan Gerçek Yollar Nihayet Ortaya Çıktı:Çıplak Lider,Lifecycle Yayıncılık,(Çev.Selim Yeniçeri),İstanbul.

Uğur,Adem(2015),İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Yayıncılık,Sakarya

Wilkinson,Richard ve Pickett,Kate(2009), Su Terazisi:Eşitliğin artması toplumları nasıl güçlendiriyor? , OptimistKitap,(Çev.Elif Özsayar),İstanbul.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com