Çağdaş Bir Akademik Tefsir Örneği Olarak "The Study Quran" ve Ele Aldığı Bazı Tasavvufî Terimler

Nurullah Koltaş

Özet


Müslümanların hayatı algılayış ve anlamlandırışlarında asıl hareket noktasını oluşturan Kur’an’ı Kerimi anlamak, san’attan edebiyâta, siyâsetten iktisâda beşerî hayatın tüm alanlarına nüfuz etmesi bakımından da üst bir konuma sahiptir. Büyük açmazlara tanık olunan modern döneme kadar, Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve bu yöntemlerle inananların İlahi Kelâm’la irtibatları her daim canlı tutulmaya çalışılmıştır.

Kur’an’la alakalı olarak oldukça geniş bir yelpazede yer alan klasik tefsir, te’vil ve meâl gibi çok sayıda çalışma kaleme alınmıştır. Bununla birlikte, modern dönemin gereksinim ve gerekliliklerinin farklı bir yapıda olduğu aşikârdır. İngiliz dilinde Müslüman ya da Müslüman olmayanların Kur’an’la alakalı çalışma ve okumalarında temel alacakları tam bir tefsir çalışmasının nerdeyse bulunmayışı, özellikle akademik dünyadaki gereksinimleri karşılayacak böylesi bir çalışmanın yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Ülkemizde gelenek, irfân ve hikmet üzerine aldığı çok sayıda eseri Türkçeye tercüme edilmiş olan Seyyid Hüseyin Nasr’ın baş editörlüğünü yaptığı ve Caner K. Dagli, Maria Massi Dakake, Joseph Lumbard ve Mohammed Rustom’un meâl ve tefsir kısımlarını hazırlamış oldukları the Study Quran adlı çalışma, son kısmında yer alan makaleleriyle birlikte Kur’an’ın anlaşılması yolunda yeni bir soluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede, The Study Qur’an’da izlenen yöntemin yanı sıra bazı tasavvufî unsurların işleniş biçimi ele alınmaya çalışılacaktır.

 


Tam Metin:

PDF


Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com