Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’nin Suriyeli Öğrencilere Yönelik Eğitim Politikası

Abdullah Sait ÖZCAN

Özet


Türkiye, 2011 itibariyle yoğun bir şekilde ülkeye göç etmeye başlayan sığınmacıların kısa sürede ülkelerine geri döneceğini düşünerek sorunlar karşısında geçici çözümler bulmaya çalışmış fakat zaman geçtikçe Suriyelilerin kalıcı olacağı anlaşılmış ve sorunları çözmeye yönelik hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’nin çözüm bulmaya çalıştığı sorunlardan birisi de sığınmacıların eğitimidir. Bu amaçla yapılan düzenlemelerle 2014’ten itibaren Suriyeli öğrencilere Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) anadillerinde eğitim alma imkânı sağlanmıştır. 2016 itibariyle ise GEM’ler kapatılmaya başlanmış ve Türk okullarına geçiş süreci başlamıştır. MEB Suriyelilerin anadilde eğitim almalarına sıcak bakmamış fakat çokkültürlü eğitim kapsamında değerlendirdiği kapsayıcı eğitim modelini benimseyerek Suriyelilerin kültürel taleplerine duyarlı davranmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin Suriyelilere yönelik takip ettiği eğitim politikası Will Kymlicka’nın “Çokkültürlü Yurttaşlık” kuramı temel alınarak değerlendirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


AFAD. (2017). Barınma Merkezlerinde Son Durum Raporu. Ankara.

Aktekin, S. (Ed.). (2017). Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenler İçin El Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

Canatan, K. (2009). Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım. Journal of International Social Research 2.6, 80-97.

Canatan, K. (2013). Avrupa Toplumlarının Göç Algıları ve Tutumları: Sosyolojik Bir Yaklaşım. Sosyoloji Dergisi, 3.27, 317-332.

CNN Türk. (2 Temmuz 2016). Erdoğan’dan Suriyeli Sığınmacılara Vatandaşlık Müjdesi. https://www.cnnturk.com/turkiye/erdogandan-suriyeli-siginmacilara-vatandaslik-mujdesi (08.12.2017)

Çağlar, A. ve A. Onay. (2015). Entegrasyon/Uyum: Kavramsal ve Yapısal Bir Analiz. B. D. Şeker; İ. Sirkeci ve M. Yüceşahin (Ed.), Göç ve uyum içinde. Transnational Press London.

Çiftçi, Y. ve H. Aydın. (2014). Türkiye’de Çokkültürlü Eğitimin Gerekliliği Üzerine Bir Çalışma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33.1, 197-218.

Danış, D. (2009). Irak'tan Uzağa: 1991 Sonrası Dışarı Göç. Ortadoğu Analiz 1.6, 15-22.

ERG. (2017). Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek. İstanbul.

GİGM. (2017). Göç İstatistikleri: Geçici Koruma. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik (08.12.2017)

Güleç, C. (2015). Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları. TESAM Akademi Dergisi, 2.2, 81-100.

Günay, R. ve H. Aydın. (2015). Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim ile İlgili Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması. Eğitim ve Bilim, 40.178, 1-22.

Human Rights Watch. (2015). Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir Şey Göremiyorum: Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller – Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek. New York.

İçduygu, A. ve K. Biehl. (2012). “Türkiye’ye Yönelik Göçün Değişen Yörüngesi”, Kentler ve Göç: Türkiye, İtalya, İspanya. A. İçduygu (drl.). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

İstanbul Bilgi Üniversitesi. (2015). Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu: Politika ve Uygulama Önerileri. İstanbul.

Kaya, İ. ve Eren, E.Y. (2015). Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri. SETA, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. İstanbul.

Kaya, İ. ve H. Aydın. (2014). Çoğulculuk, Çokkültürlü Ve Çokdilli Eğitim. Ankara: Anı Yayınları.

Kymlicka, W. (2006). Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş. E. Kılıç (çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kymlicka, W. (2015). Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi. A. Yılmaz (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

MEB. (2012). Batılı Ülkelerden 2 Saat Az Ders Veriyoruz. http://www.meb.gov.tr/haberler/2012/03102012.pdf (08.12.2017)

MEB. (2016). Demirci: Gem’ler Üç Yıl İçinde Misyonunu Tamamlayacak. http://meb.gov.tr/demirci-gemler-uc-yil-icinde misyonunutamamlayacak/haber/11850/tr (08.12.2017)

MEB. (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri Genelgesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html (08.12.2017)
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com