Mutluluk Ahlakı Mümkün müdür?

Cengiz Mesut TOSUN, Sevgül ALTINTOP

Özet


Mutluluk ahlakının mümkün olup olmadığı anlayışlarını şekillendiren, ahlaka ulaşmak için kullanılan araçlarla (akıl-duyu) ve her bir ‘ben’in başka ‘ben’ler karşısındaki değeri ile ilgilidir. Ancak ahlak felsefesinde ahlaka ulaşmak için aynı aracı (akıl) seçen düşünürlerin de bu konuda uzlaşamadıkları görülür. Mutluluk ahlakının mümkün olduğunu savunan düşünürler genel olarak mutluluğu bütünün mutluluğu; mutluluk ahlakının mümkün olmadığını savunanlar ise mutluluğu kişinin kendi mutluluğu olarak kabul etmişler ve düşüncelerini bu anlayış çerçevesinde oluşturmuşlardır. Ancak her iki taraf için de mutlu olma isteğini insandan ayrıştırmak mümkün olmadığı halde bu isteğin ahlaki eyleyişlerdeki konumunun neliği üzerine uzlaşılamaması bizi bu çalışmaya iten asıl şey olmuştur. 

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKARSU, B. (1982) Mutluluk Ahlakı, İstanbul: İnkılap Yay.

ARİSTOTELES (2015) Eudemos’a Etik, (Çev. S. Babür) Ankara: Bilgesu Yay.

ARİSTOTELES (2007) Nikomakhos’a Etik (Çev. S. Babür) Ankara: Bilgesu Yay.

CEVİZCİ, A. (2003) Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yay.

FREUD, S. (2013) Uygarlığın Huzursuzluğu (Çev. H. Barışcan) İstanbul: Metis Yay.

HAS HACİP, Y. (1959) Kutadgu Bilig (Çev. R. R. Arat) Ankara: Türk Tarik Kurumu Yay.

KANT, I. (2009a). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (Çev. Ioanna Kuçuradi) Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yay.

KANT, I.(2007) Ethica (Çev. O. Özügül) İstanbul: Pencere Yay.

KANT, I. (2010) Kılgısal Usun Eleştirisi (Çev. A. Yardımlı) İstanbul: İdea Yay.

KANT, I. (2009b). Pratik Aklın Eleştirisi (Çev. Ioanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı) Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yay.

PLATON, (2009) Devlet (Çev. S. Eyüpoğlu, M. A. Cimcoz) Ankara: İş Bankası Kültür Yay.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com