Sun'ullah Efendi'nin Fetvaları Üzerine Bir Tetkik

Büşra Ünaldı

Özet


Sun‘ullah Efendi III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde şeyhülislamlık yapmış bir alimdir. Kendisi dört defa görevinden azledilmiş ancak her seferinde yine göreve alınmıştır. Son azlinden sonra inzivaya çekilen Sun‘ullah Efendi, 1020 (m.1611) yılında hacca gitmiş, haccdan döndükten sonra 1021 (m.1612) yılında İstanbul’da vefat etmiştir.  Eserimiz Fetâvâ-yı Sun‘ullah Efendi XVI. yüzyıla ait bir fetva mecmuasıdır. Sun‘ullah Efendi’ye ait fetvalardan müteşekkildir. Sun‘ullah Efendi’nin fetvaları genellikle tek kelimelik cevaplardan oluşmaktadır. İhtilaflı olan meselelerde bunu zikretmiş, konuyla ilgili mezhep farklılığı varsa bunları da isimlerle birlikte açıklamıştır. Bazen de durumu hakime devretmiştir.

Tam Metin:

PDF


Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com