Almanya’da Dini Haklar ve Müslümanlar

Zeynel Abidin KILINÇ

Özet


 Bu çalış mada Almanya’da din-devlet modeli ve bu model çerçevesinde

Müslümanların durumu ele alınmaktadır. .okkültürlülük perspektifini esas

alan çalış ma Almanya’da Müslümanların karş ılaş tığ ı problemlerin temel

nedeninin Almanya’nın çokkültürlükçü çözümü dış layarak entegrasyoncu

çözümü empoze etmekte ısrar etmesi olduğ unu ileri sürer.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Başkurt, İrfan (2009), “Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Kimlik Problemi”, Hasan Ali

Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), ss. 81-94.

BBC Türkçe, (2010), “Merkel'den 'çok kültürlülük başarısız oldu' itirafı”,

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2010/10/101017_merkel.shtml

BBC NEWS, (1 Mayıs 2016). “Germany AfD conference: party adopts anti-Islam policy”

http://www.bbc.com/news/world-europe-36182511

BBC (15 Haziran 2016). “Germany polygamy: Minister says migrants must abide by law,”

http://www.bbc.com/news/world-europe-36537305

Bellon, Tina, (1 Mayıs 2016). “Anti-immigrant AfD says Muslims not welcome in Germany”

http://www.reuters.com/article/us-germany-afd-islam-idUSKCN0XS16P

Berglund, Jenny. (2015). Publicly Funded Islamic Education in Europe and the United States,

Washington, DC.: The Brooking Institution.

Ceylan, Yılmaz, (2016). “Çokkültürlülük Avrupa Modelleri (Almanya Örneği)”,

Uluslararası

Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), ss. 1207-1215.

Doğan, Recai. (2007), “Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya

Örneği”, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, İstanbul: İSAV, ss.

-299.

Dotycheva, Milena (2009), Çokkültürlülük, (Terc. Tuba Akıncılar Onmuş), İstanbul: İletişim.

Eberle, Edward, J. (2006). “Religion in the Classroom in Germany and the United States”,

Tulane Law Review, (81): 67, ss. 67-122. http://docs.rwu.edu/law_fac_fs/47/

Ferrari, S.(2004), “İslam ve Din-Devlet İlişkilerinde Batı Avrupa Modeli”, (tercüme:

Mehmet Salih Kumaş), Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(1), ss.303-

haberler.com, (1 Mayıs 2016). “‘Almanya'da Afd İslam Karşıtı Söylemleri Programına Aldı”,

http://www.haberler.com/almanya-da-afd-islam-karsiti-soylemleri-programina-

-haberi/

Halm, Dirk ve Sauer, Martina vd. (2015), Religion Monitor: Understanding Common Ground

Z. KILINÇ / Religious Rights and Muslims in Germany– Special Study of Islam, 2015. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2015.

Horn, Heather, (27 Mayıs 2016). “The Voters Who Want Islam Out of Germany:

Demographic patterns behind support for the radical right are similar in Europe and

the United States.” http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/05/afdgermany-

anti-immigration/484700/

Kandemir, Elif Zehra, (2016). “Müslüman Olarak Konuşun, Ama Bizim İstediğimiz Gibi

Olun.” Perspektif, sayı 254.

Kızılkaya, Ali. (Eylül/Ekim 2016). “Alman Devleti’nin Müslümanlara Yaklaşımı: İki Adım

İleri, Bir Adım Geri”, Perspektif, sayı 254.

Nebile, Özmen (2011). “Göçün 50. Yılında Enegrasyon ve Din İlişkisinin Dönüşen

Parametreleri: Almanya’da Türkler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(19),

ss. 395-412.

NTV, (28 Mayıs 2015), “Almanya İslam’ı resmen din olarak tanımalı”,

http://www.ntv.com.tr/dunya/almanya-islami-resmen-din-olaraktanimali,

mwEru6afESfclyqq-syPg

Perring, Rebecca. (17 Haziran 2016). “Nearly half of Turkish immigrants in Germany put

Islam above law, shock study reveals.”

http://www.express.co.uk/news/world/680828/Germany-Turkey-Islam-abovelaw-

Muslim-immigrants-study

Piggott, Mark (10 Haziran 2016). “Under fire German mayor insists burkini ban is issue of

hygiene not religion.” http://www.express.co.uk/news/world/678469/Christian-mayorbans-

burkini-swimming-pools-complaints-Neutraubling-Germany

Rattay, Wolfgang (1 Mayıs 2016). “Not part of Germany’: German right-wing AfD party

adopts anti-Islamic manifesto”, https://www.rt.com/news/341558-afd-germany-islammanifesto/

The Local.de. (18 Haziran 2016). “Bank ejects Muslim woman over full-face veil”,

http://www.thelocal.de/20160118/muslim-woman-thrown-out-of-bank-for-wearingniqab

The World Factbook (2017), “Germany Population”,

http://worldpopulationreview.com/countries/germany-population/, “Germany”, ,

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html.

Wagstyle, Stefan, (29 Nisan 2016). “Germany’s AfD set to back anti-Islamic manifesto”

http://www.ft.com/cms/s/0/e845d070-0df0-11e6-9cd4-

be898308be3.html#axzz4H1o9wssS

Zengin, Halise K. (2008), “Almanya’da İslam Din Öğretim Modelleri”, AÜİFD, XLIX(2), ss.

-268 .
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com