Bilgisayar Odaklı Yüksekokul ve Fakülte Öğrencilerinin Problemli Cep Telefonu Kullanım Durumları

Hakkı Bağcı, Ahmet Naci Çoklar

Özet


Günümüzde otobüste, yürürken, sınıfta veya evde müzik dinleme, sosyal ağ kullanımı, film izleme gibi çok sayıda işlevi ile cep telefonları önemli bir araç olarak nitelendirilebilir. Ancak bu kadar yoğun kullanılan bu teknolojilerin kullanımının doğruluğu ise tartışmaya açık olup, alanyazında problemli cep telefonu kullanımı olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmada teknolojiyi nispeten daha yoğun kullandığı düşünülen ve bilgisayar konusunda eğitim alan üniversite öğrencilerine “problemli cep telefonu kullanım ölçeği” uygulanmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında BÖTE (eğitim fak.) ve Bilgisayar Programcılığı (yüksekokul) düzeyinde toplam 203 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin problemli cep telefonu kullanım düzeylerinin düşük olduğu, problemli cep telefonu kullanımı açısından bilgisayar programcılığı öğrencilerinin BÖTE öğrencilerinden daha düşük düzeyde olduğu ancak cinsiyet ve cep telefonu kullanım yılı açısından fark olmadığı bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF


Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com