Recent Trends in Socıal Work in the Context of Women Empowerment

Magdalena Pokrzywa, Dorota Rynkowska

Özet


The aim of this article is to present the assumptions and principles of empowerment as a new trend in social work, particularly with regard to women, who are a special category of social welfare recipients. Social welfare and social work provide an important support system to individuals and social groups facing difficult personal situations that are impossible to overcome without assistance. One of new trends in social work is empowerment. Empowerment can be achieved either through micro-scale activities such as: self-help groups, networking, consciousness-raising groups, local social projects, educational and charitable projects as well as macro-scale measures. More and more studies prove that there are social problems affecting women more often than men. The essence of women empowerment is striving to make a person or a family look at themselves and the surrounding reality from a different perspective, which is supposed to help them see and recognize their strengths, skills and abilities, so that they can begin the change process.


Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Artymiak A., Rynkowska D., (2014). Mediacje w pracy socjalnej. Rzeszow.

Biernat T., (2013). Oblicza feminizacji w pracy socjalnej. In A. Kotlarska-Michalska (Ed.), Kobiety w pracy socjalnej (pp. 461-474). Poznań.

Chege R., (2010). Gendermainstreaming w projektach rozwojowych. Kraków–Warszawa.

DuBois B., Miley K. K., (1999). Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił. Katowice.

Dubois B., Miley, K., (2014). Social Work. An Empowering Profession. Pearson.

Duranowski W., (2013). „Podejście oparte na empowermencie w pracy socjalnej”, Empowerment w polityce aktywnej integracji, No.1, pp.29-47.

EIGE, (2016). Gender in poverty and social inclusion. Luxembourg.

European Union, (2014). A New Method to Understand Occupational Gender Segregation in European Labour Markets. Luxemburg.

European Union, (2016). Report on Equality between Women and Men 2015. Luxemburg.

European Union, (2017). 2017 Report on equality between women and men in the EU. Luxemburg

Eurostat, (2015). People in the EU – statistics on household and family structures, http://ec.europa.eu/eurostat/, [08.05.2017]

Eurostat, (2016). Children at risk of poverty or social exclusion, http://ec.europa.eu/eurostat/, [08.05.2017]

Eurostat, (2017). Gender pay gap statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/, [08.05.2017]

FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Luxemburg.

Frysztacki K., (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa.

Gawęcka M., (2013). Kwestia kobiet jako wyznacznik „praxis” pracy socjalnej z przypadkiem. In A. Kotlarska-Michalska (Ed.), Kobiety w pracy socjalnej (pp. 763-776). Poznań.

Granosik M., Gulczyńska A., (2014). Empowerment i badania w pracy socjalnej. In A. Gulczyńksa, M. Granosik (Eds.), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne (pp.15-24). Warszawa.

Karlińska-Nehrebecka M., (2016). Materiały szkoleniowe, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków.

Krasiejko I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice.

Krasiejko I., (2012). Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice.

Lee J.,(2001). The Empowerment Approach to Social Work Practice.

Building the Beloved Community. New York.

Payne M., (1991). Modern Social Work Theory. Basingstoke Hampshire.

Sawicka J., (2009). Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie. In J. Piotrowska, A. Grzybek (Eds.), Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009 (pp. 24-34). Warszawa.

Slany K., Struzik J., Wojnicka K., (2011). Rozwój refleksji genderowej i studiów nad społeczną kulturową tożsamością płci w Polsce. In K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (Eds.), Gender w społeczeństwie polskim (pp. 7-16). Kraków.

Szarfenberg R., (2013). „Pieniężna pomoc społeczna w służbie empowerment”, Empowerment w polityce aktywnej integracji, No.2, pp.14-18.

Szmagalski J., (2006). Metody pracy socjalnej w kontekście funkcji prakseologicznych pedagogiki społecznej. In E. Martynowicz-Hetka (Ed.), Pedagogika społeczna (pp. 70-102).Warszawa.

Tarkowska E., (2005). Bieda w Polsce w świetle badań jakościowych – próba podsumowania. In S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (Eds.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Warszawa.

Wódz K., Klimaczak-Ziółek J., (2013). Feministyczna perspektywa (w) pracy socjalnej. In A. Kotlarska-Michalska (Ed.), Kobiety w pracy socjalnej (pp.445-460). Poznań.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com