HALKLA İLİŞKİLERDE KONU YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYA: ÜLKER “1 NİSAN REKLAMI” ÖRNEĞİ

Yasin Bulduklu, Ali Erkam Yarar

Özet


Yönetim ile ilgilenen tüm disiplin ve uygulamalarda önleyici çalışmalar ve stratejik temelli yaklaşımlar, örgüt başarısının ilk koşulu olarak öne çıkmaktadır. Geçmişin “olay olduktan sonra sorunu çözmeye odaklanan bakışı” gümümüzde hem örgütlerin ekonomik motivasyonları hem de stratejik hedefleri bağlamında önemli riskler taşımaktadır. Oldukça hızlı bir devinim ile gelişen bilgi teknolojileri, yaşamı kolaylaştırmanın yanı sıra sürekli krize duyarlı yönetim faaliyetlerini de öne çıkarmıştır. Krizin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik tüm çabaları ifade eden konu yönetimi, küreselleşme ve kurumların iş yaptıkları çevrenin durağan olmamasının bir sonucu olarak zorunlu bir yönetim anlayışıdır. Son yıllarda kurumlar için giderek önemli hale gelen halkla ilişkiler uygulamalarında da konuyu yönetmek, örgütsel hedeflere erişim ve örgütsel yaşamın devamı için iletişim faaliyetlerini planlamayı gerektirmektedir. Sürekli değişken bir çevrede ve gün içinde çeşitli biçimlerde farklılaşan gündemlerde konuyu başta iletişimsel hedefler bağlamında yönetmeye çalışmak; konu yönetimini ve stratejik halkla ilişkiler bakışını gerektirmektedir. Zira; ülkemizde başta siyasa gündemi olmak üzere medya ve diğer gündem bileşenleri, örgütlerin bu gelişme ve değişimlere önleyici biçimde yaklaşımlarını; analizlerini proaktif bakışla yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Değişen bu koşullardan örgütler, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedirler. Bu etkilenim ise sürekli izlemeyi ve ileriye dönük çıkarımlarda etkin olmayı gerektirmektedir. Kurumların kamunun gündemini oluşturan konuları ya da ilerideki dönemlerde oluşma ihtimali bulunan potansiyel konuları takip etmeleri, modern yönetim yaklaşımlarında halkla ilişkiler kapsamında da ele alınmayı gerektirmektedir. Proaktif bir iletişim türü olan halkla ilişkilerde konu yönetimi, bu çalışmada Ülker firması tarafından yapılan “1Nisan” temalı reklam bazında örnek olay incelemesi yöntemi ile ele alınmaktadır. İlgili reklam, stratejik bir yönetim biçimi olarak konu yönetiminin durum analizi ve değişen koşullara yönelik iletişim davranışının planlanması ilkeleri çerçevesinde; sosyal medya iletileri bağlamında incelenmektedir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyürek, R. (2002). Halkla İlişkilerde Sorun Yönetiminin İşlevi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, 1, 127-139.

Austin, E. W. & Pinkleton, B. E. (2006). Strategic Public Relations Management Planning and Managing Effective Communication Programs. Second Edition, London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Brønn, P.S. & Brønn, C. (2002). Issues Management As A Basis For Strategic Orientation. Journal of Public Affairs, 2(4), 247-258.

Elimimian, J. U. & Edevbie, N. (2013). Issues Management: Managerial Tools for Effective Strategic Planning and Implementation. International Journal of Humanities and Social Science, 3 (15), 34-39.

Heath, R. L. (2009). A Rhetorical Theory Approach to Issues Management. (Eds.) C.H. Botan & V.Hazleton Public Relations Theory II. New York: Routledge.

Karaçor, S. (2006). Propagandanın Halkla İlişkiler ve Reklama Göre Yapı, İşleyiş Açısından Farklılıkları. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 27, 85-96.

Karaçor, Z., Alptekin, V. & Gökmenoğlu, K. (2012). Finansal Kriz Üzerine Öngörülebilirlik ve Politikalar, Konya: Çizgi Kitabevi.

Uludağ, A. (2010). Halkla İlişkilerde Stratejik Süreç. Halkla İlişkiler (A. Kalender & M. Fidan, Eds.), Konya: Tablet Yayınları.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com